Politica de confidentialitate

Cosmetic Plant se angajează sa va protejeze datele personale si astfel să nu transmită către terţe părţi neautorizate datele personale ale utilizatorilor site-ului şi să le folosească doar în scopul stabilirii contactului cu clienţii săi şi informării acestora.

De asemenea, shop.cosmeticplant.ro nu încurajează SPAM-ul.

Puteti vizita cea mai mare parte a site-ului nostru fara sa ne oferiti datele voastre personale, cum ar fi numele, adresa sau email-ul. Cu toate acestea, obtinem anumite informatii prin mijloace automate, atunci cand vizitati site-ul nostru utilizand cookie-uri, care reprezinta instrumente standard in industria internetului. Utilizarea cookie-urilor ne permite sa va aflam IP-ul, tipul de browser pe care il folositi si activitatea generala a browser-ului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea acestora

Datele colectate sunt folosite în următoarele scopuri:

1. Facturarea si expedierea comenzilor dvs.

2. Rezolvarea anulărilor sau plângerilor referitoare la comandă, serviciile sau produsele achiziţionate.

3. Pentru a asigura accesul în secţiuni cu acces limitat ale site-ului.

4. Trimiterea de notificări şi newsletters, cu aprobarea dumneavoastră.

Dezvăluirea informaţiilor personale către terţi se va realiza doar dacă acest fapt este solicitat de corpurile legislative sau în cazurile de bună credinţă: pentru conformarea la prevederile legislative, pentru expedierea comenzilor, pentru efectuarea gestiunii economico-financiare şi administrative, pentru autentificarea tranzacţiilor de e-commerce şi efectuarea plăţilor, pentru protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale companiei şi ale site-ului www.shop.cosmeticplant.ro, pentru acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

1. Realizarea de analize/rapoarte;

2. Realizarea de informări;

3. Publicarea, promovarea, ofertarea produselor/serviciilor oferite de shop.cosmeticplant.ro

Colectăm informaţii şi le prelucrăm în date statistice despre ce pagini accesaţi în interiorul site-urilor (inclusiv IP), putem folosi în cadrul site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal pentru îmbunătăţirea securităţii accesului şi a uzabilităţii şi pentru furnizarea unui serviciu mai bun.

Pentru a completa si finaliza o comanda pe aceste site, trebuie sa ne furnizati informatii personale. Cu toate acestea, niciuna dintre informatiile furnizate de dvs. nu va fi cunoscuta de o parte terta decat pentru validarea cumparaturilor pe cardul credit, comanda finalizata, marketing si promotii. Aceste informatii vor fi utilizate doar de Cosmetic Plant, doar in scopul facturarii si au fost luate toate masurile necesare ca toate informatiile personale sa ramana confidentiale.

Securitatea datelor colectate

Infrastructura hardware şi software este analizată în permanenţă şi upgradată noilor tehnologii de securitate. Compania nu este răspunzătoare de pierderea sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal datorate mediilor nesecurizate de comuncaţie (email) sau datorate ISP-urilor.

În cazul plăţii online

Secure Socket Layer (SSL)

Magazinul www.shop.cosmeticplant.ro foloseşte criptare SSL pentru plata cu card online prin Mobilpay. Pentru a putea face cumpărături prin aceste servicii, trebuie să utilizaţi un browser care permite SSL, precum Firefox, Safari, Google Chrome, Opera, Internet Explorer sau altele compatibile, astfel, vom putea proteja confidenţialitatea datelor dumneavoastră personale.

3D Secure

3D-Secure este un sistem antifraudă dezvoltat de Visa şi Mastercard. Folosirea acestui sistem permite creşterea securităţii tranzacţiilor online. În caz de pierdere sau furt, cardul înrolat la 3D Secure, nu poate fi folosit de terţe persoane pentru cumpărături online.

Procesul de autentificare nu necesită instalarea vreunei aplicaţii speciale pe computerul dumneavoastră şi nici nu îngreunează navigarea pe internet.

Carduri agreate

Pentru potejarea informaţiilor de comandă online, cardurile activate la sistemele antifraudă sunt cele acceptate de Mobilpay, Visa și Mastercard.

În cazul optării pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele BCR, iar www.shop.cosmeticplant.ro nu solicită şi nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Dispoziţii legislative

Registrul de Evidenţă a Prelucrării de date cu caracter personal

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Refuzul dvs. în privinţa furnizării informaţiilor de contact solicitate în formularul de comandă determină neonorarea comenzii.

Legea nr. 677/2001 privind drepturile dumneavoastră:

•dreptul de a fi informaţi în legatură cu prelucrarea datelor dvs. personale

•dreptul de acces la datele personale care vă privesc

•dreptul de intervenţie asupra datelor

•dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

•dreptul de opoziţie în legatură cu prelucrarea datelor personale furnizate de dvs.

•dreptul de a vă adresa justiţiei şi/sau autorităţii de supraveghere

•dreptul să obtineţi de la Cosmetic Plant, în calitatea sa de operator, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legislaţiei aplicabile, în special a datelor incomplete sau inexacte

•dreptul să solicitaţi şi să obţineţi transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legislaţiei aplicabile

•dreptul de a vă opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea în scopuri de marketing direct a datelor dvs. personale

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail office@cosmeticplant.ro.

În situaţia în care constataţi că unele dintre datele furnizate de dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, pentru a avea posibilitatea să onorăm comenzile dvs. şi să vă transmitem eventuale anunţuri sau informări privind comenzile respective.

Caracterul secret şi utilizarea recenziilor şi comentariilor

Acestea sunt nonconfidenţiale şi devin proprietatea companiei, putând fi utilizate fără acordul persoanei care a trimis recenzia/comentariul.

Prevederi diverse

Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul shop.cosmeticplant.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

Informaţiile de orice natură furnizate de către dumneavoastră companiei Cosmetic Plant, vor rămâne în proprietatea Cosmetic Plant. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului şi pot fi făcute cunoscute numai cu consimţământul scris al companiei şi după obţinerea unui angajament de confidenţialitate din partea celui care le primeşte.

Nici o declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de către dumneavoastră cu privire la comandă fără consimţământul prealabil scris al companiei Cosmetic Plant.