REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE BLOG

“Concurs Super-Mami.ro ”

01.12.2016

 

Art. 1 - ORGANIZATOR

(1) Organizatorul Campaniei „Concurs Super-mami.ro ” (denumita in cele ce urmeaza " Campania ") este Adina Arustei, detinatoare a blogului http://super-mami.ro/, denumită în continuare „Organizator”, in colaborarea cu Cosmetic Plant Prodcom SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Arieșului nr.25, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1627/1991, cod unic de înregistrare RO 211369, cont IBAN RO98 RNCB 0106 0265 6901 0001 deschis la BCR Sucursala Cluj.

(2) Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin intocmirea unui act aditional.

 

Art. 2 - DURATA Si ARIE DE DESFASURARE

(1) Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 1-9 decembrie 2016, denumita in continuare „Perioada Campaniei”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze / sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica, prin modalitatile prevazute la Art. 4.

(3) Toate premiile acordate in cadrul acestei Campanii trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, in caz contrar acestea nu mai sunt datorate de catre Organizator.

 

Art. 3 - DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 30 noiembrie 2016 inclusiv, cetateni romani, cu domiciliul stabil / resedinta in Romania, care au un profil personal de Facebook si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participanti”).

(2) Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii companiei organizatoare, precum si ai altor companii implicate in desfasurarea acestei Campanii si nici membrii familiilor tuturor acestora (sot / sotie, copii, parinti, frati / surori).

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie a persoanelor care incearca sa fraudeze.

(4) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

 

Art. 4. – REGULAMENT OFICIAL

(1) Campania se va derula conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

(2) Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit pe perioada de desfasurare, pe blogul Organizatorului si pe Shop-ul Cosmetic Plant http://shop.cosmeticplant.ro/regulament-2016-12-01.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si / sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii campaniei, completarea si / sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la Art. 4, alin. (2).

 

Art. 5 - MECANISM DE DESFASURARE

(1) Campania se desfasoara prin intermediul blogului http://super-mami.ro/ si pagina Facebook aferenta: https://www.facebook.com/SuperMami.Ro/.  

(2) Pentru a participa la aceasta Campanie, participantii trebuie sa:

Acceseze blogul  http://super-mami.ro/ si sa intre pe articolul concurs intitulat „Moşul Cosmetic Plant vine la mămici şi la burtici”

(3) Un participant poate participa la campanie cu un singur comentariu.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin restrictionarea accesului participantilor care incearca sa fraudeze.

 

ART. 6 - CONDITII PENTRU VALIDAREA CASTIGATORILOR

(1) Pentru ca un participant sa fie validat ca si castigator, acesta trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

ü  sa indeplineasca dreptul de participare stipulat la art. 3;

ü  sa respecte intocmai mecanismul de desfasurare conform celor de la art.5;

ü  sa raspunda in termen de maxim 72 de ore la mesajul de Facebook trimis de catre Organizator si sa trimita acestuia adresa de livrare la care doreste sa i se expedieze premiul castigat.

(2) In cazul in care castigatorul nu respecta conditiile de validare de la art. 6 / (1), acesta isi pierde statutul de castigator dupa expirarea termenului de 72 de ore si se va desemna un alt castigator .

 

Art. 7 - PREMIILE SI ACORDAREA LOR

(1) Premiul oferit in cadrul prezentei Campanii: 10 premii a cate 4 produse din gama Me&Mom http://shop.cosmeticplant.ro/aplicatii/bebe-si-mami 

(2) Numarul premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii: 10 premii.

(3) Castigatorii se desemneaza de catre organizator si va fi ales subiectiv.

(4) Data publicarii castigatorului: 10 decembrie 2016. Castigatorul va fi contactat de catre Organizator pentru valiadarea premiului.

(5) Castigatorii vor fi afisati, dupa validarea lor, pe blogul  http://super-mami.ro/  si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/SuperMami.Ro/ , cu update la materialele initiale, si pe Shop-ul Cosmetic Plant, la finalul regulamentului Campaniei.

 

(6) Castigatorii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau posibilitatea de a schimba premiul dupa trimiterea coletului cu alte produse decat cele solicitate initial.

(7) Costurile de expediere ale premiiilor la adresa specificata de catre castigatori va fi suportata de catre co-organizatorul, Cosmetic Plant.

 

Art. 8 - TAXE SI IMPOZITE

(1) Orice premiu care are o valoare de peste 600 lei este subiect de impozit pe venituri din premii, conform articolului 77 din Codul Fiscal. In cazul in care valoare premiului depaseste 600 de lei, impozitul pe venit datorat de castigator va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizator, conform legislatiei aplicabile in vigoare.

(2) Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 571 / 2003. Orice alte taxe si impozite ce provin din predarea premiului catre castigator vor fi suportate de catre participant.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritatile Fiscale, exclusiv in scopul indeplinirii obligatiilor de plata aferente impozitului pe premii.

 

Art.9. - RESPONSABILITATE

(1) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

(2) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru intreruperile / disfunctionalitatile neanuntate de furnizorul de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii utilizatorilor pe Facebok si / sau pe Shop in perioadele de trafic intens;

(3) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice ce apar independent de vointa Organizatorului care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de participare la campanie.

(4) Eventualele contestatii legate de derularea Campaniei vor fi luate in considerare in termen de 3 zile (72 ore) de la afisarea castigatorilor. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

(5) Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care vor vizita pagina de Facebook si / sau Shopul Organizatorului.

 

Art. 10. - INCETAREA CAMPANIEI

(1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lor, de a continua Campania.

(2) Situatiilor avute in vedere de art. 10 alin. (1) le sunt asimilate si sentinta si / sau actul de putere publica al unei instante competente sau altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere de art. 10 alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participantii la Campanie, dupa cum nu au nici o obligatie de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

 

Art. 11. - LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(3) In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

ART. 12 - PROTECTIA DATELOR PERSONALE

(1) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale colectate pe perioada Campaniei.

(2) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

(3) Prin inscrierea in aceasta Campanie, participantii isi exprima acordul de a fi inclusi in baza de date creata cu scopul de a desemna, valida si atribui premiile acestei Campanii, de a realiza rapoarte statistice cu privire la participantii la Campanie si de informare ocazionala a acestora cu privire la aceasta campanie sau la alte actiuni desfasurate in viitor.

(4) La cererea lor, adresata in scris catre Cosmetic Plant Prodcom SRL, Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia, nr.133 A, Organizatorul se obliga:

                 - sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

                 - sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677 / 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

                 - sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

(5) Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita castigatorilor acordul pentru a utiliza, in mod gratuit, in diverse materiale tiparite si / sau video: numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire catre public:

                - sa se limiteze numai la castigatorii premiilor Campaniei;

                - va include numai numele, prenumele, orasul de resedinta si fotografia acestora;

                - toate inregistrarile fotografice, video sau de alta natura, vor fi realizate in scopuri publicitare in legatura cu Campania.